Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΔΑΜΗ

Η ιστορία του κλειστού Γυμναστηρίου στο Γαύριο, δυστυχώς ξεκινά από το 2013 όταν για πρώτη φορά η Κοινότητα Γαυρίου πήρε απόφαση (ΑΡ.ΑΠ 43/13) για την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την κατασκευή κλειστού Γυμναστήριου.

Αμέσως μετά η απόφαση αυτή το 2014 εγκρίθηκε και από Δημοτικό Συμβούλιο (ΑΡ.ΑΠ 3/2014)ΟΜΟΦΩΝΑ.

Μετά την απόφαση του ΔΣ , ο τότε πρόεδρος του τοπικού Γαυρίου κ. Τριδήμας και εγώ επισκεφτήκαμε την ΓΓΑ  στις 11/3/14 και παραλάβαμε φάκελο (ΑΠ ΤΥ-Δα/Φ320/οικ7638) με δυο τύπους γυμναστήριων Τ10 και Τ11Β στον οποίο υπήρχαν σε ηλεκτρονική μορφή για το Τ11Β τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα ενδεικτικά στατικά σχέδια σε μορφή εικόνας και δυο τεχνικές περιγραφές (γενική και πυροπροστασίας).

Αυτός ο φάκελος κατετέθη από τον πρόεδρο της κοινότητας Γαυρίου κ. Τριδήμα στις 11/4/14 στον ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ με κοινοποίηση στο Δήμαρχο κ. Γλυνό και στους υποψήφιους δήμαρχους Σουσούδη, Μαλταμπέ και Καπάκη.

Έκτοτε το μόνο στοιχείο που ξέραμε για το κλειστό γυμναστήριο, ήταν η ανακοίνωση  του Δήμαρχου κ. Σουσούδη, ότι υπεβλήθη πρόταση μετά την απόφαση του ΔΣ 30/7/17, στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου προς ένταξη του έργου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος για ποσόν 1.426.000

Για την πορεία μάλιστα του έργου, είχαν υποβληθεί μόνο εκ μέρους του κ. Καπάκη και επιστολές αλλά και πολλές ερωτήσεις στο Δ.Σ,  στις οποίες, έπαιρνε τη διαβεβαίωση ότι το έργο προχώρα κανονικά, είτε δεχόταν bulling από τους τότε πρωταγωνιστές. 

Φτάσαμε λοιπόν στο 2019 και με δυο  επιστολές μου στις 21/9/19 και στις 22/10/19, ζητούσα ενημέρωση για το κλειστό γυμναστήριο, από τον νέο δήμαρχο Κο Λοτσαρη, τον πρόεδρο του ΔΣ και τον αντιδήμαρχο κ. Γιαννίση υπεύθυνο ανάπτυξης Αθλητισμού, όπου με καθυστέρηση δυο μηνών το έφεραν στο ΔΣ στις 24/11/19, στο Κόρθι.

Όλο αυτό το διάστημα, ψάχνοντας το θέμα, είχα έρθει σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και είχα πάρει την απάντηση ότι το έργο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για αθλητικά έργα  – το  ανώτατο ποσό ήταν μέχρι 600.000 – με λήξη στις 31/12/19 και ότι προλαβαίνουμε να το εντάξουμε, με βεβαίωση έγκρισης της ΓΓΑ και μετά να υποβάλουμε τον ολοκληρωμένο φάκελο.

Άμεσα στις 12/11/19 έστειλα επιστολή στον Δήμαρχο κ. Λοτσάρη και ζητούσα να προλάβουμε να εντάξουμε το έργο στον ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με όσα στοιχεία είχαμε από τη ΓΓΑ και δικά μας για το έργο, για να πάρουμε έστω τα υπάρχοντα 600.000 που είναι για αθλητικά έργα και το υπόλοιπο ποσόν να το πάρουμε μέσω άλλων προγραμμάτων, κυρίως περιφερειακών, (βλ. ΠΑΡΟΣ) αρκεί να  έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα και  να  προχωρήσουμε σιγά σιγά και τις τελικές μελέτες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Στο ΔΣ της 24/11/19 ωστόσο, ήρθε όμως πρόταση από το Δήμο, για κάλυψη των 600.000,που αφορούσε άλλα αθλητικά έργα (Εκσυγχρονισμός σταδίου Ανδρου,5χ5 Καπαριάς και γηπέδου Μπατσίου) τα οποία είχαν προταθεί και είχαν ξεκινήσει οι μελέτες από τον τέως Δήμαρχο και ολοκληρωθήκαν από τον νυν Δήμαρχο Άνδρου.

Στην συζήτηση που ακολουθήσε στο ΔΣ της 24/11/19, επειδή  δεν βγήκε ασφαλές συμπέρασμα για την τύχη του κλειστού, ορίσθηκε επιτροπή από τέσσερα άτομα (Σουσούδης,  Γιαννίσης, Αδάμης, Σαραβάνου) για την διερεύνηση της πορείας κατασκευής, σε διάφορες υπηρεσίες Υπουργείων.

Στις 28/11/19 ο κ. Γιαννίσης έκλεισε ραντεβού με τα μέλη της επιτροπής, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην ίδια υπηρεσία του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που είχα πάει, για να μας επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα μου, ότι το έργο δεν έχει ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αφού δεν υπήρχε σχετική αίτηση από το Δήμο μέχρι σήμερα τουλάχιστον για τα 600.000 ευρώ. (Υπόψιν ότι δεν είχε φτάσει ακόμη στην υπηρεσία η πρόταση του Δήμου για τα τρια εργα).

Μετά την συνάντηση αυτή ο κ. Γιαννίσης έβγαλε τη γνωστή ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Άνδρου, για την οποία δήλωσα πριν ανακοινωθεί, ότι έπρεπε να περιμένουμε για να  ψάξουμε ακόμα και στη ΓΓΑ η όπου αλλού χρειάζεται μήπως βρούμε στοιχεία για το έργο του κλειστού, μελέτες κλπ.

Σαν μέλος της επιτροπής, τα στοιχεία που έχω βρει μέχρι σήμερα για την πορεία του έργου είναι τα εξής

 1. Στην ΓΓΑ κατετέθη στις 24/5/ 2016 από το Δήμο Άνδρου φάκελος με πρόταση για ένταξη στο ΠΔΕ της ΓΓΑ, (για χρηματοδότηση σε κλειστά Γυμναστήρια που επρόκειτο να υλοποιήσει η ΓΓΑ ), για τον τύπο κλειστού Τ11Β με όλα τα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια που είχαμε της ΓΓΑ. Το πρόγραμμα αυτό όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω μνημονίων από τους θεσμούς.
 1. Μετά την απόρριψη της ΓΓΑ έγινε επανυποβολή της πρότασης στις 4/8/17 (ΑΠ 5965) από το Δήμο Άνδρου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη στο Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020.

Στο φάκελο υπάρχει η αίτηση ένταξης, οι αποφάσεις του ΔΣ Άνδρου, η απόφαση παραχώρησης δημοτικού χώρου, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΓΑ και το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου με ημερομηνία 4/8/17 υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο κ. Γκλάρα και την Δ/ντρια οικονομικών Υπηρεσιών Κα Χαβιάρου.

Είναι απορίας αξιών βέβαια ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο κ. Γιαννίσης, δήλωναν στο ΔΣ της 24/11/19 στο Κόρθι ότι δεν έχουν δει ποτέ φάκελο για το κλειστό Γυμναστήριο Άνδρου στο Δήμο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ του Δήμου, αναφέρει ότι υποβλήθηκαν:

α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ και β) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ(οριστικές όμως δεν υπάρχουν)

Οι μελέτες όμως και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΓΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ως μελέτες εφαρμογής για την δημοπράτηση, διότι απαιτείται προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.

Η σύνταξη των οριστικών μελετών ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ και των μελετών εφαρμογής έργων πρέπει να πληρούν το σύνολο των κανονισμών που ισχύουν και να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες.

Από όλα τα ανωτέρω που ήταν αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε, το συμπέρασμα 

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ: 

 1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 2.  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 3.   Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ .
 4.   ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑΤΙ  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
 5.   Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ περιοχή KATOURA πρέπει να αποκτήσει ένα έργο πνοής και όχι μόνο προτεινόμενα έργα υποβάθμισης

*Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Άνδρος της Ζωής μας”. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Στο βιντεάκι της συνεδρίασης στο Κόρθι, οι γλυκές (αν και ταραγμένες) φατσούλες.

  “Είναι απορίας αξιών βέβαια ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο κ. Γιαννίσης, δήλωναν στο ΔΣ της 24/11/19 στο Κόρθι ότι δεν έχουν δει ποτέ φάκελο για το κλειστό Γυμναστήριο Άνδρου στο Δήμο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες.”

  Πλέον οι ενορχηστρωτές και οι συνεργάτες τους αποκτούν ονοματεπώνυμο. Όχι ότι δεν ήταν γνωστοί από πολύ καιρό, όπως και οι υπόλοιποι της παρέας.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.