epimelitirio-kykladon-1607a_fΜε επιστολή του στους Ελληνες Ευρωβουλευτές το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκφράζει το αίτημά του για το φλέγον ζήτημα του ΦΠΑ στα νησιά για το οποίο δεν σταμάτησε λεπτό να αγωνίζεται.

Πρόκειται για τους ευρωβουλευτές: Νικόλαο Χουντή, Κώστα Χρυσόγονο, Γεώργιο Επιτήδειο, Λάμπρο Φουντούλη, Γιώργο Γραμματικάκη, Εύα Καΐλή, Μανώλη Κεφαλογιάννη, Στέλιο Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Μιλτιάδη Κύρκο, Γεώργιο Κύρτσο, Νότη Μαριά, Κωνσταντίνο Παπαδάκη, Δημήτριο Παπαδημούλη, Σοφία Σακοράφα, Μαρία Σπυράκη, Ελευθέριο Συναδινό, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, Θεόδωρο Ζαγοράκη, Σωτήριο Ζαριανόπουλο, Νικόλαο Ανδρουλάκη.

Η Επιστολή

  Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, έχει επανειλημμένα εκφράσει μέσω παρεμβάσεων του, την απόλυτη αντίθεσή του στην κατάργηση του καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές, επισημαίνοντας, ότι είναι το τελευταίο προπύργιο της νησιωτικότητας, αλλά και το μοναδικό στοιχείο που συγκρατούσε σε ένα αποδεκτό επίπεδο, την ήδη μειωμένη ανταγωνιστικότητά μας ιδίως στον τομέα του Τουρισμού.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εφαρμογή τόσο της συνταγματικής αρχής της νησιωτικότητας όσο και των ευρωπαϊκών οδηγιών για ουσιαστική στήριξη των νησιωτικών περιοχών, ήταν διαχρονικά ανεπαρκής, καταδικάζοντας κυρίως τα μικρά νησιά σε απομόνωση και εγκατάλειψη.

  Μέχρι σήμερα, η πολιτεία δεν μπόρεσε να μειώσει τις ανισότητες που βιώνουν οι νησιωτικές περιοχές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε:

  Το χαμηλό και κάτω των ορίων του αποδεκτού, επίπεδο παροχών – υπηρεσιών υγείας,  κοινωνικής πρόνοιας και παιδείας

Το υψηλό κόστος διαβίωσης που κυμαίνεται από 10 έως 20 εκατοστιαίες μονάδες

Τις καταργήσεις ή στην καλύτερη περίπτωση, τις αποψιλώσεις υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Ο.Τ.), δημιουργώντας ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, που αναγκάζονται σε πολυήμερες και δαπανηρές μετακινήσεις σε άλλα νησιά ή τον Πειραιά για να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος

  Τις περικοπές δρομολογίων και επιδοτήσεων άγονων γραμμών, που μετά την ακτοπλοΐα επεκτάθηκαν και στις αεροπορικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών επικοινωνίας και ελεύθερης μετακίνησης των κατοίκων

  Η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές καθιερώθηκε σαν μέσο μερικής μόνο εξομάλυνσης των γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Μέχρι σήμερα, ήταν το μοναδικό μέτρο που είχε ληφθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αντικειμενικές δυσχέρειες στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό, το αυξημένο κόστος μεταφοράς αγαθών στα νησιά του Αιγαίου το οποίο έχει επίπτωση στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών και συνεπώς  στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  Το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε πρόσφατα τη διατήρηση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές, αναφερόμενο εμμέσως στην ελληνική περίπτωση (ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Είναι προφανές ότι το ψήφισμα αυτό αφορά και την Ελλάδα, ωστόσο είναι επίσης προφανές ότι στις μέχρι τώρα διαδικασίες, η ελληνική πλευρά δεν έχει διατυπώσει θέση με την οποία να ζητά την διατήρηση αν όχι και τη βελτίωση της οδηγίας η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές.

  Αυτές οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις συνεχίζουν να είναι σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στην πρώτη ομάδα νησιών δεν απέδωσε

Ενώ αναγνωρίζεται η έννοια της νησιωτικότητας ως συνταγματική αρχή (άρθρο 101 του Συντάγματος) σύμφωνα με την οποία «ο νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιώτικων περιοχών», επιχειρείται παραβίασή της,

θεωρήσαμε βαρύτατη ήττα της νησιωτικότητας και της δημοκρατίας την με οποιοδήποτε τρόπο κατάργηση ή αλλοίωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές και καλέσαμε τόσο την κυβέρνηση όσο και τους βουλευτές των νησιωτικών περιοχών, να υπερασπισθούν με κάθε τρόπο την μη επέκταση του μέτρου στη δεύτερη ομάδα νησιών (όπως και στα νησιά που έχουν υποστεί ζημίες από το προσφυγικό) με σκοπό την ολική επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, μέχρι τέλους του έτους.

  Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 13 Ιουνίου 2016 το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκπροσωπώντας το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης (INSULEUR) παρουσίασε και τεκμηρίωσε σχετική πρόταση σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Ευρωβουλευτές. (Επισυνάπτεται στην παρούσα η τεκμηρίωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρό του κ. Γιάννη Ρούσσο)

Παρά τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι στο Σχέδιο Έκθεσης της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Σχεδίου Δράσης για τον ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνεται καμιά αναφορά στη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησιωτικό χώρο (και ειδικότερα στον ελληνικό νησιωτικό χώρο που αποτελεί ειδική περίπτωση στην ευρωπαϊκή επικράτεια), όπως  άλλωστε προβλέπεται από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ. Επίσης, εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει προταθεί καμιά τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP), αν και έδωσε προσωρινά κάποιες ελπίδες για την αναγνώριση των νησιών μας ως περιοχές με μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά μειονεκτήματα και συνεπώς της ανάγκης για συνέχεια της εφαρμογής ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από το εν λόγω Σχέδιο Έκθεσης.

  Συνεπώς, κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική – στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευελιξίας που φαίνεται ότι παρέχει στα κράτη μέλη το Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ για καθορισμό μειωμένων συντελεστών σε προϊόντα ή μειονεκτικές περιφέρειες – την σαφή αναφορά στην υπό επεξεργασία Κοινοτική νομοθεσία της δυνατότητας του κράτους μέλους να εφαρμόζει μειωμένους συντελεστές σε νησιωτικές περιοχές.

  Η αποδοχή και ψήφιση της πρότασης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή συντελεστών ΦΠΑ από τα κράτη μέλη, προφανώς θα προστατεύσει το δικαίωμα της χώρας μας αφενός να καθορίζει  μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε όποιες περιπτώσεις κρίνει, αφετέρου να επαναφέρει το καθεστώς μειωμένων συντελεστών στις νησιωτικές περιοχές. Τυχόν απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης θα αποβεί καταστροφική για τα νησιά μας και την ελληνική οικονομία γενικότερα, καθώς θα σημάνει την οριστική απώλεια της προοπτικής για επαναφορά της σε ανταγωνιστική θέση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και ότι εκπρόσωποι άλλων κρατών – μελών στην προσπάθεια να διασφαλίσουν τα του οίκου τους έχουν διεκδικήσει μειωμένους συντελεστές για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών, ζητούμε την στήριξη και παρέμβασή σας προκειμένου στην υπό επεξεργασία Κοινοτική νομοθεσία να γίνει σαφής και ρητή αναφορά:

α) στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ με την οποία έχουν χορηγηθεί ειδικοί μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και  παρεκκλίσεις σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα και

β) στη σημασία αυτών των ειδικών καθεστώτων για τις νησιωτικές επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες και

γ) στην ανάγκη συνέχισης και επέκτασης του εν λόγω καθεστώτος

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Ρούσσος

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.