Eπανασύνδεση ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά

Επανασύνδεση του ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά που χρωστούν μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς, φέρνει η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Το δελτίο τύπου του Δ.Α.
Υποβολή αίτησης για επανασύνδεση ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα

Ξεκινάει στο Δήμο Άνδρου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 μετά και την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αφορά τους πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2021, ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο  μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 με σκοπό την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/29-12-2021) κατ’ εξειδίκευση του άρθρου 36 «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» του Ν. 4508/2017 (200/Α/2017). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα εξετάζονται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου.

Προϋποθέσεις

Για την υποβολή της αίτησης οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 31/12/2021.
  2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
 Δικαιολογητικά – διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς το Kέντρο Κοινότητας του Δήμου Άνδρου  προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

– δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Το Kέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Κριτήρια:

Ταυτόχρονα θα ισχύσουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017:

Εισοδηματικά κριτήρια (Σύνθεση νοικοκυριού – Εισοδηματικό όριο):

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια:
  • Νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία με συνολική φορολογητέα αξία έως 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ
  • Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 Επισημαίνεται ότι:
  1. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.
  2. Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  3. Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας (Γραφείο Χώρας και Μπατσίου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2282041343 και 2282360216, καθώς και στο email kentrokoinotitas@andros.gr.

 Δήμος Άνδρου

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.