4 χρόνια λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Κορθίου

Το Γραφείο παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006 στα πλαίσια του Ε.Π. ‘Υγεία-Πρόνοια’ 2000-2008’, μέτρο 3.1. ‘ενέργειες υποστήριξης ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων.

Η δράση του στοχεύει στην πρόληψη ή μείωση των φαινομένων εργασιακού και του Δικτύου των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο’ με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από κρατικούς πόρους γενικότερα κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας έμφαση σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Είναι το μοναδικό Γραφείο που λειτουργεί στο νησί της Άνδρου, ένα εκ των δυο που  λειτουργούν στις Κυκλάδες και ένα εκ των 90 περίπου που λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Εξυπηρετούνται κυρίως κάτοικοι και δημότες Κορθίου, αλλά και κάτοικοι των άλλων δήμων του νησιού, κατόπιν αιτήματος, καθώς και αρκετοί ντόπιοι που διαμένουν το χειμώνα εκτός νησιού.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς λειτουργίας του Γραφείου έχουν επωφεληθεί 602 άτομα, είτε ικανοποιώντας κάποιο προσωπικό τους αίτημα με τη μέθοδο της μελέτης κατά περίπτωση, είτε συμμετέχοντας σε κάποια από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον τοπικό πληθυσμό. Οι ομάδες από τις οποίες προέρχονται οι εξυπηρετούμενοι ποικίλουν:

Άνεργοι /Εργαζόμενοι, Επιχειρηματίες-Εργοδότες, Οικονομικά Αδύνατοι, Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι, Μετανάστες, Ψυχικά Ασθενείς/Άτομα με Αναπηρίες, Χρονίως Πάσχοντες, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Μαθητές, Παλιννοστούντες-Επαναπατριζόμενοι, Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρίες.

Τα αιτήματα όσων απευθύνονται στο προσωπικό του Γραφείου σχετίζονται με ανάγκες και επιθυμίες τους και ικανοποιούνται πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με τη συνέπεια των εξυπηρετούμενων ως προς τη συνεργασία τους με την υπηρεσία και τις ευκαιρίες-δυνατότητες που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο. Βάσει αρχείων, τα αιτήματα μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Εκπαίδευση σε τεχνικές και μεθόδους αναζήτησης εργασίας

Ενημέρωση για θέσεις εργασίας- Υποστήριξη συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίου

Κατάρτιση-Δια βίου μάθηση Ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (ίδρυση νέων, βιωσιμότητα- ανταγωνιστικότητα υπαρχουσών και πρόσληψη προσωπικού)

Ενημέρωση και διεκπεραίωση διαδικασιών για επιδόματα και προνοιακές παροχές σε ειδικές κοινωνικές ομάδες Στήριξη για αντιμετώπιση δυσκολιών σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο Πληροφόρηση για σχολές μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άλλες πληροφορίες (θέματα εργατικής νομοθεσίας, ιδρυματικής περίθαλψης κ.ά.)

Παράλληλα, υλοποιούνται διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που απευθύνονται είτε στο σύνολο του πληθυσμού, είτε σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Η ανάγκη για διοργάνωση αυτών των δράσεων προκύπτει κατόπιν αιτημάτων των πολιτών, ή από διάγνωση των κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο μέσα από τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις ατόμων που κατά καιρούς απευθύνθηκαν στο προσωπικό του Γραφείου. Παραθέτουμε παρακάτω μια συνοπτική αναφορά των δράσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συλλόγους, ιατρικές υπηρεσίες, ιδιώτες επιστήμονες και κρατικούς φορείς:

Οργάνωση της επίσκεψης της ‘e-Κιβωτού’, κινητής μονάδας ενημέρωσης και συμβουλευτικής εφήβων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ‘Γιατροί του Κόσμου’. Τα στελέχη της μονάδας (Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι) επισκέφθηκαν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού και συζήτησαν με τους μαθητές για διάφορα θέματα που τους απασχολούν, π.χ. εξαρτήσεις, σχέσεις με το άλλο φύλο, σχέσεις με τους γονείς κ.ά.

Προώθηση ενημερωτικής ομιλίας παιδοψυχολόγου σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Κορθίου με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες. Ακολούθησαν εξατομικευμένες συνεδρίες μεταξύ της παιδοψυχολόγου και των ενδιαφερόμενων μαθητών με στόχο την προληπτική διάγνωση διαφόρων μορφών μαθησιακών δυσκολιών.

Διοργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας Σχολής Γονέων με την επιστημονική συνεργασία παιδοψυχολόγου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες συμμετείχαν σε βιωματικές συναντήσεις, οργανωμένοι σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους (προσχολική, σχολική και εφηβική).

Διοργάνωση ανοικτής ημερίδας-συζήτησης με θέμα «Μορφές βίας κατά των ανηλίκων-η προστασία τους και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους», σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη-Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Δ/νση Ψυχικής Υγείας.

Οργάνωση σεμιναρίων λαϊκής επιμόρφωσης σε συνεργασία με τη Ν.Ε.Λ.Ε. Κυκλάδων (τμήμα φωτογραφίας, θεάτρου, ζωγραφικής, πρώτων βοηθειών, παραδοσιακών χορών και  κοπτικής-ραπτικής).

Εφαρμογή προγράμματος ‘ΗΡΩΝ’ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προγράμματος δωρεάν εκμάθησης χρήσης υπολογιστή για ενηλίκους σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κυκλάδων.

Καταγραφή των Ανδρίων νεφροπαθών με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, για διευκόλυνση της ίδρυσης του Συλλόγου Νεφροπαθών Άνδρου και ενημέρωση αυτών για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται ως χρόνιοι πάσχοντες.

Καταγραφή των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημοτολογίου και ληξιαρχείου του Δήμου Κορθίου. Ενημέρωση των πολυμελών οικογενειών για τις παροχές που δικαιούνται σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών και το Σύλλογο Τριτέκνων Έδεσσας. Σύνταξη οδηγού παροχών σε τριτέκνους.

Προετοιμασία της επίσκεψης των επιχειρηματικών συμβούλων-υπαλλήλων του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή του Όρμου Κορθίου με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών για τα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων για την Προαγωγή της Υγείας ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Κορθίου Παρακολούθηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Κορθίου για συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, ‘Μια αρχή μια ευκαιρία’ κ.ά.), με στόχο την προώθηση στην απασχόληση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απευθύνθηκαν κατά καιρούς στο Γραφείο.

Κατασκευή ερωτηματολογίου για την διερεύνηση αναγκών σε θέματα υγείας και ψυχικής υγείας σε επίπεδο Δήμου Κορθίου, με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για τον τοπικό πληθυσμό.

Συγκέντρωση συσκευασμένων τροφίμων από σχολεία και ιδιώτες και αποστολή τους στο  δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. ‘Γιατροί του Κόσμου’.

Καταγραφή απόρων οικογενειών (όσων έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο) και διανομή δωρεάν τροφίμων σε συνεργασία με την Παγκυκλαδική Ένωση Απόρων και το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ Δήμου Κορθίου.

Οργάνωση ενημερωτικού-εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Οι ειδικοί επιστήμονες του Κέντρου ευαισθητοποίησαν την τοπική κοινωνία μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό σε ανοικτούς δημόσιους χώρους και καταστήματα διασκέδασης που συχνάζουν οι νέοι.

Ενημέρωσαν τους μαθητές όλων των Λυκείων του νησιού, το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, αλλά και το ευρύτερο κοινό με ανοικτές ομιλίες και εκπομπές από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα Άνδρου για την αντιμετώπιση ατόμων και οικογενειών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με εταίρους συμμετέχοντες τα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τους κοινωνικούς επιστήμονες των κρατικών υπηρεσιών του νησιού και τις συντονίστριες των τριών προγραμμάτων ‘Βοήθεια στο Σπίτι’.

Οργάνωση προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής ‘Μαθαίνω να φροντίζω τα δόντια μου’ στα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Κορθίου, με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων και των ιδιωτών οδοντιάτρων της περιοχής.

Προώθηση της ίδρυσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορθίου.

Συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων (παράρτημα Άνδρου) για προώθηση των σεμιναρίων επιχειρηματικότητας που διεξάγονται κατά καιρούς (‘ευ-επιχειρείν’, τεχνικοί ασφαλείας κ.ά).

Συντονισμός και υποστήριξη των εργασιών του βιωματικού σεμιναρίου ψυχολογίας και ειδικής αγωγής που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Κόρθι με θέμα ‘Διαχείριση άγχους και επικοινωνιακών κρίσεων: Φορτία και Εφόδια’.

Επεξεργασία τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το ‘Πρόγραμμα υποστήριξης πρωτοβουλιών για νέους 2010’, με στόχο τη χρηματοδότηση λειτουργίας εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης.

Το Γραφείο στελεχώνεται από Κοινωνιολόγο και δέχεται αιτήματα και προτάσεις καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:00 με κατ’ ιδίαν επίσκεψη, τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά. Οι ανακοινώσεις του Γραφείου αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορθίου: www. korthi.gr και στη συνέχεια ‘Νέα’.

Έδρα Γραφείου: Όρμος Κορθίου, Τ.Κ. 84 502, Άνδρος (δίπλα στο δημαρχείο Κορθίου)

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.-fax 22820-62264,  e-mail   kyy@korthi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.