Η επιστολή /mail  του Λιμενάρχη Άνδρου Πλωτάρχη Λ.Σ. Θ. Κραψίτη αφορά στο λιμάνι του Γαυρίου και την περίφημη πλέον αξιολόγησή του για την εφαρμογή του κώδικα ISPS.

Η επιστολή δημοσιεύεται αυτολεξεί ως ακολούθως

Κυρία Φωτοπούλου,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας αποστέλλω την επιστολή της εταιρείας ESA προς την Υπηρεσία μας, καθώς και την τελευταία επιστολή της προς το ΔΗΛΙΤΤΑ.

Από το περιεχόμενο των επιστολών, επιβεβαιώνονται όσα δήλωσα στην προηγούμενη επικοινωνία μας. Ως υπηρεσιακός παράγοντας, προσπάθησα και προσπαθώ να μη καθυστερήσω καμία διαδικασία προώθησης της αξιολόγησης του λιμένα Γαυρίου για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS. Απο τη στιγμή που το ΔΗΛΙΤΤΑ απέστειλε την πρότασή του για τη λιμενική εγκατάσταση του Γαυρίου, εννοείται ότι δεν είχα κανένα λόγο να καθυστερήσω τη διαδικασία, αρνούμενος να την αποδεκτώ. Η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3622/2007, προβλέπει ρητά ότι τα όρια διασύνδεσης του λιμένα Γαυρίου καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη, κατόπιν πρότασης του αρμόδιου φορέα, και αποτυπωνoνται σε τοπογραφικό διάγραμμα. Αυτό ακριβώς εφάρμοσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, προκειμένου να γίνει επιτέλους η αρχή της αξιολόγησης. Τα όρια διασύνδεσης ήταν αυτά της λιμενικής εγκατάστασης Γαυρίου, τίποτα λιγότερο από αυτά που πρότειναν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς. Ο Λιμενάρχης απλά επικυρώνει στην ουσία την πρόταση του φορέα, για να προχωρήσει η αξιολόγηση από τον υπεύθυνο Α.Ο.Α.

Επιβεβαίωση των παραπάνω, είναι και το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ, κατόπιν της Απόφασής μου να οριοθετηθούν τα όρια διασύνδεσης, να αποστείλει σχετικό έγγραφο της στο ΔΗΛΙΤΤΑ, να μη καθυστερήσει την αξιολόγηση του λιμένα (ΑΑΛΕ).

Η εταιρεία ρητά αναφέρει στην επιστολή της ότι το Λιμεναρχείο προέβη στην έγκριση της υποβληθείσας πρότασης του ΔΗΛΙΤΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3622/2007. Τροποποίηση της εισήγησης του ΔΗΛΙΤΤΑ με νέα αποδεκτά και λειτουργικά όρια διασύνδεσης θα πρέπει να αποτυπωθούν σε νέα πρότασή του προς τον Λιμενάρχη Άνδρου, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να τροποποιήσει αντίστοιχα την Αριθ. 01/2022 απόφασή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μάλιστα η εταιρεία, έχωντας τη σχετική τεχνογνωσία, προτίθεται, εφόσον το ΔΗΛΙΤΤΑ το επιθυμεί, να παρέχει, με τους εξειδικευμένους στα θέματα αυτά συμβούλους της, την απαιτούμενη υποστήριξη για το σωστό προσδιορισμό των απαραίτητων σημείων διασύνδεσης. Το ποια είναι η πραγματική πρόθεση του ΔΗΛΙΤΤΑ προφανώς είναι θέμα της διοίκησής του. Πάντως, η Λιμενική Αρχή Άνδρου και το ΥΝΑΝΠ, παραμένουν πάντα στην κατεύθυνση ανάπτυξης της κρουαζιέρας, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και ορίζονται από τη νομοθεσία. 

Αναφορικά, με τα ειρωνικά σχόλια του μέλους του ΔΣ του ΔΗΛΙΤΤΑ προς το πρόσωπό μου, δηλώνω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, και είναι γνωστή σε όλους η προσωπική του εμπάθεια σε μένα για τους δικούς του λόγους.

Ως κρατικός και μάλιστα στρατιωτικός λειτουργός, υπηρετώ με απόλυτη συνέπεια τα καθήκοντά μου, σχεδόν μια πενταετία στο νησί της Άνδρου. Για τη συνέπειά μου αυτή, έχω κριθεί από την ιεραρχία μου πάντα με άριστη αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας μου ως αξιωματικός Λ. Σ.

Τα δικά του, εμπαθή και ειρωνικά σχόλια, με αφήνουν προς το παρόν για ακόμη μια φορά αδιάφορο.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Λιμενάρχης Άνδρου

Πλωτάρχης Λ.Σ. Θ. Κραψίτης

Τα σχετικά έγγραφα

Wednesday, April 20, 2022 5:50:24 PM
Subject: FW: Απόφαση για την οριοθέτηση της λιμενικής εγκατάστασης Τομέα Γαυρίου Άνδρου

Αξιότιμε Λιμενάρχα.

Παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωσή σας επί της κάτωθι παρέμβασής μας προς το ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειές του, όσον αφορά την τροποποίηση της αρχικής πρότασής τους για τον προσδιορισμό ορίων λιμενικής εγκατάστασης και αγκυροβολίου στο νησί της Άνδρου, προκειμένου να υποδέχεται διεθνείς πλόες κρουαζιέρας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

 

Panagiotis Gavathas – Aviation & Critical Infrastructures Operations Director

ESA Security Solutions s.a. Ptolemaiou 14, 15238 Chalandri, Athens Greece, office map

Tel: +30 214 1001487 Mob: +30 6932656882 Fax: +30 214 1001499 Web:www.esasecurity.gr
       

Wednesday, April 20, 2022 5:23 PM
Subject: RE: Απόφαση για την οριοθέτηση της λιμενικής εγκατάστασης Τομέα Γαυρίου Άνδρου

Αξιότιμοι.

Σε συνέχεια σχετικού ως κάτωθι υπομνήματός μας αναφορικά με την με Αριθ. 01/2022 απόφαση Λιμενάρχη Άνδρου περί καθορισμοί ορίων λιμενικής εγκατάστασης και αγκυροβολίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τα ακόλουθα:

  1. Το Λιμεναρχείο Άνδρου προέβη στην έγκριση της υποβληθείσας πρότασης οριοθέτησης των σημείων διασύνδεσης και του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος του λιμένα Γαυρίου, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στην παρ. 10 του ν. 3622/2007.
  2. Η υποβληθείσα από την Υπηρεσία σας προς το Λ/Χ Άνδρου, πρόταση οριοθέτησης των σημείων διασύνδεσης δεν συνάδει με τις λειτουργικές απαιτήσεις εξυπηρέτησης λαντζών μεταφοράς επιβατών από Κρουαζιερόπλοιο στο Αγκυροβόλιο, όπως αναλυτικά σας ενημερώσαμε, και απαιτείται τροποποίηση της αρχικής πρότασης, προκειμένου η εκπόνηση της ΑΑΛΕ και του ΣΑΛΕ που μας έχουν ανατεθεί, να είναι εφικτή και αποδεκτή από την Αρμόδια Κρατική Αρχή Ασφαλείας.
  3. Τροποποίηση της εισήγησή σας με νέα αποδεκτά και λειτουργικά όρια διασύνδεσης θα πρέπει να αποτυπωθεί σε νέα πρότασή σας προς τον Λιμενάρχη Άνδρου, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να τροποποιήσει αντίστοιχα την Αριθ. 01/2022 απόφασή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  4. Είμαστε στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, να σας παρέχουμε, με τους εξειδικευμένους στα θέματα αυτά συμβούλους μας, την απαιτούμενη υποστήριξη για το σωστό προσδιορισμό των απαραίτητων σημείων διασύνδεσης, προκειμένου αυτά να είναι αποδεκτά από το Λ/Χ Άνδρου και την Αρμόδια Κρατική Αρχή Ασφαλείας, λειτουργικά για την προσέλκυση κρουαζιέρας, και εύκολα διαχειρίσημα για το σύνολο των εμπλεκομένων κατά τη διέλευση κρουαζιεροπλοίων από το νησί της Άνδρου.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τον συντονισμό περαιτέρω ενεργειών του ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Με εκτίμηση,

 

Panagiotis Gavathas – Aviation & Critical Infrastructures Operations Director

ESA Security Solutions s.a. Ptolemaiou 14, 15238 Chalandri, Athens Greece, office map

Tel: +30 214 1001487 Mob: +30 6932656882 Fax: +30 214 1001499 Web:www.esasecurity.gr
       

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.