Υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου

ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαχείριση Απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα για το οποίο μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις μεγάλες χωροθετήσεις του χώρου διαχείρισης, χωρίς αποτέλεσμα. Στην δημοτική περίοδο που τώρα λήγει, εκπονήθηκε μια μεγάλη μελέτη με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παρακολούθηση – έλεγχο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η εν λόγω μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί και έπεται η φάση του ελέγχου  από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και η γνωμοδότηση από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, συνολικά 12 σε αριθμό. Στη μελέτη εξετάστηκαν συγκριτικά όλες οι παλιές προτεινόμενες θέσεις και δύο νέες, συνολικά βαθμολογήθηκαν 9 θέσεις.

Ο συνδυασμός μας «ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», εκτιμώντας ως απαραίτητη διαδικασία την αποτύπωση της γνώμης των Ανδριωτών, θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει σε διαβούλευση η συγκριτική αξιολόγηση των 9 θέσεων και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η βαρύτητά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης θα εκφραστεί η άποψη των δημοτών για την καταλληλότερη επιλογή του χώρου δημιουργίας ΧΥΤΥ.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συνυποβληθούν στις υπηρεσίες και θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, δεδομένου ότι η κοινωνική αποδοχή για την χωροθέτηση κάθε οχλούσας δραστηριότητας είναι σημαντικό στοιχείο για την επιλογή της τελικής θέσης. Η ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διαβεβαιώνει όλους τους Ανδριώτες ότι είμαστε αποφασισμένοι να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε με όλους τους κανόνες της επιστήμης τον Χώρο Διαχείρισης των Απορριμμάτων του νησιού. Πρέπει επιτέλους η διαχείριση των απορριμμάτων της Άνδρου να γίνεται με τους κανόνες που ισχύουν σε όλους τους πολιτισμένους λαούς.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Άνδρου ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς. Ήδη δημοπρατήθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των Στενιών. Το δίκτυο Μεσσαριάς πρόκειται άμεσα να αποπερατωθεί και να συνδεθεί με της Χώρας. Στόχος είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης Βραχνού και η σύνδεσή του με το δίκτυο Λειβαδίων σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη καθώς και η μελέτη και κατασκευή δικτύου στα Αποίκια, Μαίνητες.

Όσον αφορά στη Δημοτική Ενότητα Υδρούσας απαιτείται η επιτάχυνση της διαδικασίας χωροθέτησης του ΒΙΟΚΑ και η άμεση δημοπράτηση του έργου πριν το τέλος του 2014. Η χρηματοδότησή του, προϋπολογισμού 6,5εκ. ευρώ γίνεται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι δυνατό να ξεκινήσει η κατασκευή του μέσα στο 2015.

Περιβάλλον

Ευαισθητοποιημένοι στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχουμε σχεδιάσει την ανάδειξη της κοιλάδας των Διποταμάτων ως οικομουσείο, των κοιλάδων της Βουρκωτής, των Ευρουσών, των Φρουσαίων και των Ρεμμάτων. Θα υλοποιήσουμε έργα ανάπλασης και ανάδειξης πλατειών και ελεύθερων χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και ανάδειξης παραδοσιακών βρυσών. Παράλληλα θα οργανώσουμε μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού και σε συνεργασία με τις υπάρχουσες εθελοντικές ομάδες πεζοπορίας, τον συστηματικό  καθαρισμό των μονοπατιών και την χαρτογράφηση νέων διαδρομών. Η ανακύκλωση που θεμελιώθηκε στο νησί μας από το 2010 με την ολόπλευρη υποστήριξη του Δήμου Άνδρου αλλά και τη συνεργασία των πολιτών πρέπει να  ενισχυθεί και να προωθηθεί επιπροσθέτως μέσω των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Σχολείων του νησιού.

Όσον αφορά στην ορθολογική διαχείριση – εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, στο πρόγραμμά μας έχουμε την κατασκευή φραγμάτων στις υδροφόρες λεκάνες που σχηματίζονται στους ορεινούς όγκους απ΄ όπου θα υδροδοτούνται κατοικίες, γεωργικές καλλιέργειες, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, (για παράδειγμα μικρά υδροηλεκτρικά) καθώς και περιβαλλοντικού τουρισμού εφόσον μιλάμε για επισκέψιμες και τουριστικά εκμεταλλεύσιμες λιμνοδεξαμενές.

Οδικό δίκτυο

Όταν αναφερόμαστε στο οδικό δίκτυο της Άνδρου, γίνεται λόγος για 300 χλμ επαρχιακό, 400 χλμ δημοτικό, 600 χλμ αγροτικό δίκτυο,  το οποίο ετησίως απαιτεί έργα συντήρησης για τη βελτίωσή του. Επίσης για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων είναι απαραίτητη η συνέχιση του έργου οριζόντια και κάθετη σήμανση και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Η διάνοιξη δρόμων εντός των οικισμών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αξιοποίηση των χωριών, αλλά και εκτός των οικισμών για την πυροπροστασία και παράλληλα την προώθηση των καλλιεργειών, αποτελούν επίσης έργα οδοποϊας άμεσης προτεραιότητας.

Τουρισμός

Έχοντας σαν νησί τη βαριά κληρονομιά των χορηγών που άφησαν ανεξίτηλο το όνομά τους στην Άνδρο και στη Χώρα θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση κάθε χορηγίας ώστε να αναπτυχθεί η υποδομή του νησιού σε χώρους πολιτισμού και τέχνης. Η ανέγερση του Συνεδριακού Κέντρου, το ανοιχτό θέατρο και όποιες άλλες υποδομές θα αποτελέσουν τη συνέχεια στον μακρύ κατάλογο των κτιρίων που στολίζουν το νησί μας και θα διαιωνίσουν τα ονόματα των χορηγών τους. Στην Άνδρο ο Τουρισμός είναι συνυφασμένος με τον Πολιτισμό συνεπώς οι στόχοι της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αφορούν στον κοινό άξονα Τουρισμός – Πολιτισμός και συγκεκριμένα:

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων προβολής του νησιού για την προσέλκυση κάθε είδους τουρισμού

Συμμετοχή του Δήμου Άνδρου στις εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, έκδοση ενιαίου τουριστικού οδηγού και DVD με πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την Άνδρο και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Προβολή μέσω των εκθέσεων των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας μας, που μπορεί να αποτελέσει σήμα κατατεθέν για την προσέλκυση επισκεπτών. Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους και αξιοποίηση της ψηφιοποίησης του πολιτισμικού υλικού της Άνδρου που έχει γίνει ήδη από το Επαρχείο.

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον Θρησκευτικό Τουρισμό όπου η Άνδρος πρέπει να αναδειχθεί σε αυτό που είναι αντικειμενικά: «Οι Πύλες της Παναγίας προς το Αιγαίο», στον Πολιτιστικό, γενικά εναλλακτικό τουρισμό (μουσειακό, πεζοπορικό, φυσιολατρικό), αλλά και στον τουρισμό Αναψυχής με έμφαση στη νεολαία και την διασκέδαση, με την αξιοποίηση όλων των παραλιών και προώθηση των επαγγελματιών του τουρισμού, ώστε η Άνδρος να αποκτήσει δική της ταυτότητα.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για θέματα τουρισμού με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών.

Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ώστε να είναι επισκέψιμοι (Πλάκα, Πάνω Κάστρο, Υψηλή, Παλαιόπολη). Για το σκοπό αυτό απαιτούνται υποστηρικτικά έργα όπως παράδειγμα για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Παλαιόπολης είναι απαραίτητη η διάνοιξη του δρόμου από τον επαρχιακό δρόμο προς τον αρχαίο λιμένα.

Αναβάθμιση μικρών Μουσείων (Ναυτικό Μουσείο στη Χώρα, Μουσείο Λαογραφίας στη Χώρα, Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Συνετί, Υφαντικής Τέχνης στην Αγία Τριάδα, Εκκλησιαστικό Μουσείο Αηδόνια) Ίδρυση Μουσείου Υδροκίνησης στα Διποτάματα και αξιοποίηση σημαντικού αριθμού νερόμυλων.

Προστασία, ανάδειξη και προβολή των πύργων του νησιού Πύργος του Αγίου Πέτρου, Πύργος Μπίστη Μουβελά και Κάτω Κάστρου Χώρας.

Προβολή του σπηλαίου του Αλαδινού και ένταξη στο τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου ώστε να είναι ανοιχτό καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Θεσμοθέτηση και λειτουργία ετήσιου φεστιβάλ Άνδρου με την επωνυμία “Καϊρια”, όπου σε καθορισμένο πρόγραμμα, που θα λειτουργεί ως πόλος έλξης επισκεπτών, θα περιλαμβάνονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του έτους (κεντρικές και περιφερειακές, καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες).

Αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί, εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού.

Λειτουργία Τουριστικών Περιπτέρων και στα τέσσερα κέντρα του νησιού με ειδικευμένο προσωπικό στα θέματα τουρισμού.

Προγράμματα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων και χορών για ενήλικους και παιδιά μέσω δημοτικών προγραμμάτων.

Παραθαλάσσιες  ζώνες

Τα λιμάνια είναι έργα που επί θητείας μου ως Επάρχου ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν επί Δημαρχίας μου. Είναι ιδιαίτερα δύσκολα έργα που απαιτούν ειδική επιστημονική τεχνογνωσία και αυστηρή επίβλεψη που ίσως και στα δύο προαπαιτούμενα είχαμε αδυναμίες. Η σημερινή κατάσταση είναι η ακόλουθη.

Τα λιμάνια ΧΩΡΑΣ και ΚΟΡΘΙΟΥ δεν έχουν ολοκληρωθεί και δημιουργούν σοβαρή δυσχέρεια στη λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων, εμποδίζοντας παράλληλα  τη θαλάσσια τουριστική ανάπτυξη. Τα ανολοκλήρωτα υπόλοιπα των δύο έργων θα αποτελέσουν νέες μελέτες που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Ειδικά για το λιμάνι της Χώρας είναι απαραίτητο να υπάρξει συμπληρωματικό έργο της προέκτασης του παλαιού μώλου. Η μελέτη υπάρχει και είναι εγκεκριμένη ώστε με την ένταξή της σε χρηματοδότηση να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μελέτη για παρεμβάσεις στο έργο, ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο της μετακίνησης της παραλίας κάθε χρόνο.

Το λιμάνι του ΓΑΥΡΙΟΥ αποτελεί την πύλη της Άνδρου και μπορεί με μικρής σχετικά δαπάνης έργα, να γίνει απόλυτα ασφαλές με δυνατότητα να δεχθεί μεγάλα πλοία. Οι μελέτες θα ανατεθούν άμεσα ώστε σύντομα να μπορούμε να διεκδικήσουμε την ένταξη των έργων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η κατασκευή του νέου μώλου και ο παρακαμπτήριος νότιος δρόμος θα είναι σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το νησί και την περιοχή του Γαυρίου και μοχλός ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού με κρουαζιέρες και γιώτιγκ.

Κτηνοτροφία

Η στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της πενταετίας 2014-2019. Η κατασκευή σφαγείων και μονάδων τυποποίησης κρεάτων, η προώθηση των νέων κτηνοτρόφων – αγροτών στην τυποποίηση και πώληση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, με παράλληλη κατάρτιση και ενημέρωση των κτηνοτρόφων και αγροτών, είναι κύρια επιδίωξή μας.

Αιολικά πάρκα

Η ΑΝΔΡΙAΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τα Αιολικά Πάρκα και τις ΑΠΕ διατείνεται ότι μπορούν να αναπτυχθούν με μέτρο και φειδώ και αφού προηγηθεί συνολική μελέτη χωροθέτησης για όλο το νησί που θα δεσμεύει το παρόν και το μέλλον, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι που θα επιτρέπονται τέτοιες δράσεις και που όχι. Οι όποιες εγκρίσεις από το Δήμο θα δίνονται μετά από υποβολή  και αποδοχή όρων που θα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ των τοπικών  κοινοτήτων όπου θα αναπτυχθούν οι επενδύσεις, τα οποία θα είναι οικονομικά αλλά και αποκλειστικής στήριξης της τοπικής απασχόλησης και πάντα μετά από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των ενδιαφερομένων τοπικών κοινοτήτων ή τοπικών δημοψηφισμάτων.

Ναυτιλία

Οι Ανδριώτης εφοπλιστές, πλοίαρχοι και ναύτες ήταν εκείνοι που ανέδειξαν το νησί μας σε κυρίαρχη ναυτική δύναμη. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση όλο και περισσότεροι νέοι βλέπουν, όπως παλιά, τη θάλασσα ως τη σίγουρη λύση για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με σημαντικές οικονομικές απολαβές. Συνεπώς οφείλουμε να ενισχύσουμε την  ενημέρωση των νέων, μέσω ημερίδων και συνεδρίων για τη ναυτιλία, εγχείρημα που τα τελευταία χρόνια από το 2010, επί των ημερών μου στο Επαρχείο Άνδρου, και μετέπειτα ο Δήμος Άνδρου έχει ξεκινήσει και πραγματοποιεί. Στόχος μας είναι, η ενημέρωση των νέων από επαγγελματίες ναυτικούς, να γίνεται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας για επαγγελματικό προσανατολισμό.

Επαγγελματικές προοπτικές επάνω στο νησί

Εκτός από τον τουρισμό, τη ναυτιλία και την οικοδομή (προ κρίσης) που αποτελούν βασικούς άξονες επαγγελματικής προοπτικής στην Άνδρο στόχος μας είναι η αγροκτηνοτροφία να αποτελέσει μία νέα προοπτική επαγγελματικής ενασχόλησης των νέων στο νησί. Με την τυποποίηση και προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων (λουκάνικο, τυρί, ρακί, μέλι κλπ), την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και την πραγματοποίηση προγραμμάτων παραδοσιακής γαστρονομίας σε συνεργασία με τα εστιατόρια του νησιού, η Άνδρος εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων της μπορεί και μόνο μέσω της γαστρονομίας να ξεχωρίσει ως μοναδικός τόπος προορισμού.

Στεκόμαστε μπροστά σας και σας καλούμε σε συστράτευση  για να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον που ταιριάζει και αξίζει στον τόπο μας και στους κατοίκους του, με ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, με δουλειά, προοπτική και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ισχύς μας η γνώση που μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα του Δήμου και των Δημοτών, η συλλογικότητα, η ειλικρίνεια, η δημιουργικότητα, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη για τον τόπο μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.