ARKAS kataferan to adynato_F

ARKAS kataferan to adynato_F FI