20191019_115216

Οι βελανιδιές του Μέσα Βουνίου.

Oak trees_Vouni