Σταύρος Ξαρχάκος Φεστιβάλ Άνδρου

Σταύρος Ξαρχάκος Φεστιβάλ Άνδρου
ε Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν»