Τζον Χριστοφόρου (1921-2014)

B&E Goulandris Foundation Andros
Takis, Κίτρινος μαγνητικός τοίχος, 1976
B&E Goulandris_Chryssa