Σωτήρης Γιολδάσης, Βασιλικά παιχνίδια

Σταυριέλενα Δημητρακοπούλου
Φανή Γαβαλά, Το παράθυρο_Άνδρος