Από την παράταξη «ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» πήραμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου της 21.12.2016 η δημοτική αρχή μεταξύ των πολλών θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη εισήγαγε θέμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του ΧΥΤΥ από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γιάννης Καπάκης κατέθεσε στο Προεδρείο, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά, την παρακάτω εισήγηση στην οποία εξηγεί αναλυτικά τη θέση που πήρε ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ στην -εν πολλοίς- παραπλανητική και λαϊκίστικη πρόταση της δημοτικής αρχής. Σημειώνεται, ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν του επέτρεψε να διαβάσει το κείμενο, επικαλούμενος δήθεν κατάχρηση του χρόνου, κάτι που βέβαια δεν έπραξε αντίστοιχα στις εισηγήσεις της κ. Πολίτου, όπου η συμπολίτευση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε και δεύτερη προσυνεδρίαση για το ποια εισήγηση θα έφερναν, γεγονός που ανάγκασε τον Γιάννη Καπάκη μαζί με τους περισσότερους συμβούλους της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν.

« ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΆΝΔΡΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ου Θέματος της Η.Δ. του Δ.Σ. Άνδρου της 21.12.2016

(υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ΧΥΤΥ από ευρωπαϊκά κονδύλια)

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάζοντας την ανυπόγραφη εισήγηση επί του εν λόγω θέματος έτσι όπως μας εστάλη ηλεκτρονικά και επειδή αφορά το φλέγον ζήτημα της δημιουργίας ΧΥΤΥ στο νησί μας, έχω να παρατηρήσω τα εξής :

Για τη νόμιμη υποβολή πρότασης χρηματοδότησης κάθε έργου, συνεπώς και αυτού που αφορά την κατασκευή ΧΥΤΥ, από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει αυτό να είναι «ώριμο». Πρόκειται για απαράβατη προϋπόθεση που την γνωρίζει και ο πλέον αδαής περί ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην προκειμένη περίπτωση του ΧΥΤΥ Άνδρου, εκκρεμούν πολλά, κρίσιμα και χρονοβόρα, ακόμα στοιχεία για να θεωρηθεί το έργο κατάλληλο προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτό είναι αδύνατον, αν όχι επικίνδυνο, να το αγνοεί ο κ. Δήμαρχος. Συνεπώς προκύπτει προβληματισμός για την σκοπιμότητα της εν λόγω εισήγησης στο Δ.Σ. ειδικά την παρούσα χρονική στιγμή, 10 ημέρες μάλιστα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τι θέλει άραγε να πετύχει ο κ. Δήμαρχος και φέρνει τώρα το θέμα προς συζήτηση?

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρω ότι για το ΧΥΤΥ Άνδρου:

-δεν υπάρχει ακόμα Μελέτη Έργου,

-δεν υφίστανται Τεύχη Δημοπράτησης (θα έπρεπε το έργο να είχε ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί),

-η Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας που λήγει στις 31.12.2016 θέτει προϋποθέσεις ως προς την υποβολή πρότασης που δεν πληρούνται για τη θέση Πλούσκα στην οποία κατέληξε η ΜΠΕ της ΕΠΤΑ Α.Ε.,

-δεν υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια Υπηρεσία,

-και βεβαίως η περιβόητη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που μας έχει παρουσιάσει εδώ και καιρό η δημοτική αρχή, δεν έχει εγκριθεί, αντιθέτως καρκινοβατεί λόγω των δικών της μη σύννομων ενεργειών (αρκεί να σας αναφέρω ότι εκκρεμεί εδώ και ένα περίπου χρόνο η νόμιμη σύνταξη της υδρογεωλογικής μελέτης που έχει ζητήσει η αδειοδοτούσα Αρχή ως καθοριστικό συστατικό στοιχείο της ΜΠΕ, καθόσον ο κ. Δήμαρχος δύο φορές προσπάθησε με απ’ ευθείας ανάθεση να τη δώσει σε μελετητές της προτίμησής τους και τις δύο όμως φορές η προσπάθειά του ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου .

Ξέρει καλά ο κ. Δήμαρχος ότι χωρίς νόμιμη απόφαση ανάθεσης εκπόνησης υδρογεωλογικής μελέτης,το έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει και θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση μέχρι να εισαχθεί προς συζήτηση από την εγκριτική Αρχή. Όσο ο κ. Δήμαρχος δεν κατανοεί ότι πρέπει να συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο, τόσο ο ΧΥΤΥ θα μένει μετέωρος με αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα. Και οποιαδήποτε άλλη κίνησή του για την υδρογεωλογική μελέτη η οποία εκφεύγει της νομιμότητας, θα επισύρει και πάλι αρνητικά αποτελέσματα και προσφυγές.

Από πληροφόρηση που διαθέτω, η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 273 εκ. Ευρώ και ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για ένταξη που ανέρχονται στο ποσό των 700 εκ. Ευρώ. Διερωτώμαι τι έκανε άραγε τόσο καιρό η δημοτική αρχή Σουσούδη γνωρίζοντας από την άνοιξη του 2016 ότι τρέχει το εν λόγω Πρόγραμμα? Φαίνεται ότι ο κ. Δήμαρχος ήταν απασχολημένος στο πως θα αναθέσει απ’ ευθείας την υδρογεωλογική μελέτη ….

Προκύπτει σοβαρότατο θέμα ως προς τις αδιαφανείς ενέργειες του Δημάρχου αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Άνδρου (ΤΣΔΑ) και το αντίστοιχο Περιφερειακό Σχέδιο Ν. Αιγαίου (ΠΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε ερήμην μας προσφάτως. Ποτέ μέχρι σήμερα το Δ.Σ. δεν ενημερώθηκε για το τι απάντησε ο κ. Δήμαρχος στο ερωτηματολόγιο που του έστειλε η Περιφέρεια γι’ αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα, το οποίο μάλιστα υπερψήφισε και ο κ. Έπαρχος Άνδρου ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Ο Δήμος δεν διαθέτει νόμιμο ΤΣΔΑ, τα Τοπικά Συμβούλια Μπατσίου και Γαυρίου πήραν αποφάσεις με πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες αγνοήθηκαν επιδεικτικά τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από τον κ. Έπαρχο. Και βεβαίως ο κ. Δήμαρχος δεν τόλμησε να επαναφέρει το θέμα στο Δ.Σ. , αποδεικνύοντας πόσο σεβάστηκε την υπ’ αρ. 14/22.01.2016 (Α.Δ.Α.: 7Ξ1ΗΩΨΙ-2ΡΔ) Απόφαση του Σώματος… Προχώρησε αντιδημοκρατικά και χωρίς ουδεμία νομιμοποίηση στο να αποστείλει τις δικές του προτάσεις στην Περιφέρεια, αυτές συμπεριλήφθησαν στο ΠΕΣΔΑ και τελικώς θα δεσμεύσουν το νησί μας μελλοντικά ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η Μελέτη του ΧΥΤΥ λόγω σωρείας προβλημάτων που αυτή παρουσιάζει, τα οποία επαυξάνονται εξαιτίας των αλλεπάλληλων μη σύννομων ενεργειών της δημοτικής αρχής, δυστυχώς ουδεμία τύχη έχει επί του παρόντος για να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια .

Ούτε καν Τεχνικό Δελτίο δεν μπορεί να συμπληρωθεί και κατατεθεί, η ΜΠΕ είναι εκτός πλαισίου ΕΣΔΑ και παρουσιάζει ανακολουθίες σε σχέση με το εγκριθέν ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου.

Αυτή δυστυχώς είναι η θλιβερή κατάσταση που μας α π ο κ ρ ύ π τ ε ι  ο κ. Δήμαρχος και πιστεύοντας ότι είμαστε αφελείς, μας καλεί σήμερα – εκ του πονηρού – για να αποφασίσουμε να υποβάλλουμε μια πρόταση χρηματοδότησης «στον αέρα» για ένα «κατά φαντασία ακόμα ώριμο» έργο, δηλ. να αποτελέσουμε τον περίγελο των Αρχών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και παρότι είμαι θ ε τ ι κ ό ς στην ένταξη έργων προς ευρωπαϊκή επιχορήγηση αρκεί αυτά να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, συνθήκη που ουδόλως εκπληρούται στην παρούσα περίπτωση του ΧΥΤΥ Άνδρου, ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.

Αυτή είναι η αλήθεια την οποία εσκεμμένα απέκρυψε ο κ. Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και μια απειροελάχιστη μερίδα κίτρινου τύπου που κινείται ενορχηστρωμένα γύρω τους, με απώτερο σκοπό να απομακρύνουν τα βλέμματα από τους λανθασμένους χειρισμούς και τις μικροπολιτικές μεθοδεύσεις που τόσο καιρό κάνουν γύρω από το ΧΥΤΥ και να φορτώσουν τις καθυστερήσεις στη μόνη αντιπολιτευόμενη φωνή μέσα στο Δ.Σ., εκείνη του κ. Καπάκη, ο οποίος δυστυχώς γι’ αυτούς είναι αποτελεσματικά παρών στα τεκταινόμενα του νησιού.

Για τις παραληρηματικές, καταστροφολογικές και σκοπίμως παραπλανητικές ανακοινώσεις του κ. Σουσούδη στο f/b πριν και μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., θα επανέλθουμε σύντομα.

Το νησί μας έχει ανάγκη από χωροθέτηση ΧΥΤΥ που θα λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά στοιχεία κόστους-ωφέλειας, θα εξυπηρετεί τις επιτακτικές ανάγκες για ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, θα σέβεται την υγεία και το περιβάλλον όλων των κατοίκων, και δεν θα διαιρεί την τοπική κοινωνία με τις κουτοπονηριές και τις πολιτικάντικες τακτικές της δημοτικής αρχής.

Η στείρα εμμονή του κ. Δημάρχου σε συγκεκριμένη θέση χωροθέτησης παρά τα σοβαρά προβλήματα που αυτή παρουσιάζει δεν ωφελεί κανέναν, αντίθετα διχάζει και υποπτεύει».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.