Σ

τις 19 Ιανουαρίου 2017 αποστείλαμε την παρακάτω επιστολή με αναφορά μας κατά της γνωμοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – (ΜΠΕ)- ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Ν. Άνδρου, ζητώντας παράλληλα πραγματοποίηση αυτοψίας για την οδική πρόσβαση του προαναφερόμενου έργου στη θέση Πλούσκα. Επειδή ως δημοτικοί σύμβουλοι, θεωρούμε ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ να αναγράφεται στην εν λόγω μελέτη, ότι η οδική πρόσβαση, δηλαδή ο δρόμος Γαυρίου- Άνω Αγίου Πέτρου- Γιδών έχει 6 μέτρα συνολικό πλάτος, όταν είναι γνωστό σε όλους, ότι το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου σε όλο το μήκος έχει μέσο πλάτος 3,5μ, διέρχεται από οικιστικές περιοχές με εκατέρωθεν δόμηση, οι δε κλίσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το 10 – 11%. 

Θεωρούμε εξαιρετικά ακατάλληλη την οδική πρόσβαση προς τη θέση Πλούσκα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων και  ζητάμε ΑΜΕΣΑ να γίνει αυτοψία.  Το πιο αξιοπερίεργο όμως, είναι ότι πέρασαν 3 ολόκληροι μήνες από την αποστολή της επιστολής μας  και ΟΥΔΕΙΣ από τους παραλήπτες  απάντησε!

Μαρία Μαμάη, Άννα Βολίκα, Ανδρέας Βόσσος

Τ

 

ο κείμενο της Αναφοράς -Αίτησης έχει ως εξής

Άνδρος 19 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ

Μαρίας Μαμάη Δημοτικής Συμβούλου Συμπολίτευσης Δήμου Άνδρου

τ.Αντιδημάρχου Δ.Δ Υδρούσας Άνδρου

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Γαύριο, Άνδρος Τηλ : 2282071575/ 6977166774

Άννας Βολίκα Δημοτικής Συμβούλου Συμπολίτευσης Δήμου Άνδρου

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μπατσί, Άνδρος Τηλ : 2282042226/ 6936126267

Ανδρέα Βόσσου, Δημοτικού Συμβούλου Συμπολίτευσης Δήμου Άνδρου

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Γαύριο, Άνδρος Τηλ : 2282071   / 6944504439

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 1. Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκο
 2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ.Λεονταρίτη
 3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΚΟΙΝ

 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπόψη Υπουργού Κου Σκουρλέτη
 2. Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Υπόψη Γεν.Γραμματέα κ.Καπετάνιου
 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  1. Υπόψη Γενικού Γραμματέα κ Θεοδωρίδη
  2. Δ/νση ΠΕΧΩΣ Νοτίου Αιγαίου Υπόψη κ.Παπιόπουλου

ΘΕΜΑ: Αναφορά ΚΑΤΑ της γνωμοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-(ΜΠΕ)- ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Ν. Άνδρου, και αίτηση πραγματοποίησης αυτοψίας για την οδική πρόσβαση του προαναφερόμενου έργου στη θέση Πλούσκα.

ΣΧΕΤ: 

Το υπ.αρ.79537/2987/17.8.2015 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Π.Ν.Αι

 1. Το υπ.αρ.44016/29.6.2015 Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της ΑΔΑι

Αξιότιμοι, Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκο και Αντιπεριφερειάρχη κ.Λεονταρίτη

Περιήλθε πρόσφατα εις γνώση μας το σχετικό 1 έγγραφο που αφορά στη γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Π.Ν.Αι για την ΜΠΕ ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Νήσου Άνδρου. Για τα αναγραφόμενα στο εν λόγω έγγραφο σε σχέση με τα ζητούμενα (με το σχετ 2) από την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩΣ της ΑΔΑι) στοιχεία, καθώς επίσης και σε σχέση με τα στοιχεία της ΜΠΕ , σας αναφέρουμε τα εξής:

 1. Η ΜΠΕ δεν εξετάζει ως όφειλε την δυνατότητα ή μη της βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε όλο το μήκος του μέχρι το γήπεδο, δεν εξετάζει τα απαιτούμενα τεχνικά έργα στα σημεία που η πρόσβαση συναντά ρέματα (δεν αναφέρονται οι θέσεις και τα στοιχεία των ρεμάτων, το εάν είναι επιτρεπόμενες οι επεμβάσεις λόγω ΖΟΕ, το εάν απαιτείται οριοθέτηση κλπ).
 2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων αναφέρει στο σχετ 1 ότι τα στοιχεία του φακέλου της ΜΠΕ για την οδοποιία βρίσκονται στο στάδιο αναγνωριστικής μελέτης , ενώ θα έπρεπε να προϋπάρχει της αιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων οδοποιίας, αφενός μεν θεωρημένη ειδική μελέτη βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών και αφετέρου μελέτη για τα απαιτούμενα τεχνικά έργα στο τμήμα της νέας χάραξης (330μ περίπου), τα οποία παρουσιάζουν και σημαντική ιδιαιτερότητα λόγω των γεωτεχνικών δεδομένων της εν λόγω θέσης,(όπως αναπτύσσεται σε επόμενη παράγραφο), αλλά και της διέλευσης μεγάλου ρέματος.
 3. Το αναφερόμενο στην ΜΠΕ ως υφιστάμενο αρχικό τμήμα της προτεινόμενης οδικής σύνδεσης μέσω του ορεινού οδικού δικτύου προς Γαύριο-Άνω Άγιο Πέτρο-Γίδες, (περίπου 7 χλμ, που εξυπηρετεί τους πυκνοκατοικημένους οικισμούς Άνω Άγιο Πέτρο, Γίδες, Βιτάλι και τους τουριστικούς προορισμούς των παραλιών Βιταλίου και Γιδών, καθώς και τον ιστορικό Πύργο του Αγίου Πέτρου), ΔΕΝ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν πληροί τις προδιαγραφές για ασφαλή κίνηση οχημάτων βαρέως τύπου, ούτε κατά το στάδιο της κατασκευής, αλλά ούτε και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου. Τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, (απότομες στροφές), σε συνδυασμό με την μορφολογία της περιοχής, (έντονο ανάγλυφο), καθιστούν ανέφικτη την βελτίωση των χαρακτηριστικών του σε όλο το μήκος του, ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλούς κυκλοφορίας. Αυτός είναι και ο λόγος (σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δόμηση εκατέρωθεν του δρόμου) που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα βελτίωση- αποκατάσταση του υπάρχοντος δρόμου, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη επικινδυνότητα.
 4. ΔΕΝ έχει ελεγχθεί η προτεινόμενη οδική σύνδεση στο σύνολό της τόσο ως προς το νόμιμο της υπόστασή της, όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό της, διότι, όπως αναφέρεται στο υπ. αρ.15205/26-5-2003 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ, νομίμως διανοιγμένες οδοί σε εκτός σχεδίου περιοχές θεωρούνται ΜΟΝΟ :
  1. οι εθνικές οδοί
  2. οι επαρχιακές οδοί
 • οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που έχουν αναγνωρισθεί με απόφαση Νομάρχη
 1. οι αγροτικές οδοί που αποδεικνύεται βάσει συμβολαίου ότι προϋφίστανται της 16-4-1924 κλπ

Από τα δεδομένα της μελέτης ωστόσο, δεν προκύπτει η νομιμότητα του συνόλου της προτεινόμενης οδικής σύνδεσης, ούτε τεκμηριώνεται με στοιχεία η προς τούτο αναφορά του σχετικού εγγράφου του Δήμου, που περιλαμβάνεται στο αρχείο Παρ/μα ΙΙΙ, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΜΠΕ.

 1. Στην αρχική υποβολή της ΜΠΕ το 2012, παρουσιάζονταν και εναλλακτική λύση για την πρόσβαση, μέσω της οδού προς τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής και του ρέματος Πλούσκας, όπου όμως δεν προτείνονταν χάραξη, δεν εξετάζονταν η νομιμότητα και καταλληλότητα της υφιστάμενης χωμάτινης οδού, και δεν εξετάζονταν τα απαιτούμενα τεχνικά έργα γεφύρωσης στο ρέμα της Πλούσκας (και ως προς τον αριθμό των απαιτούμενων γεφυρώσεων, και ως προς το εάν οι επεμβάσεις είναι επιτρεπόμενες -λόγω ΖΟΕ-, και ως προς τις επιπτώσεις τους, και ως προς το κόστος τους).Αυτή η πρόσβαση δεν αναφέρεται καθόλου ως εναλλακτική πρόσβαση στη τελευταία υποβολή της ΜΠΕ όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε, διότι αποκρύπτεται επί του παρόντος το υψηλό και απαγορευτικό κόστος και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων τεχνικών έργων.
 2. Ο Δήμαρχος παραδεχόμενος ευθέως την ακαταλληλότητα της οδικής πρόσβασης, δεσμεύτηκε από τον Οκτώβριο του 2015, (βλ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΚΝ7ΩΨΙ-4ΕΩ), ότι θα μελετηθεί άλλη οδική πρόσβαση, χωρίς μέχρι σήμερα, αν και μεσολάβησε έκτοτε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να προβεί σε καμία σχετική ενέργεια, γεγονός που καταδεικνύει τη μη ύπαρξη εναλλακτικής λύσης.
 3. Το αναφερόμενο στο Κεφ 6.2.10.1 της ΜΠΕ περί πλάτους 3μ ανά λωρίδα κατεύθυνσης της οδικής πρόσβασης,(6μ συνολικό πλάτος), είναι παντελώς ανέφικτο, διότι το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου σε όλο του το μήκος έχει μέσο πλάτος 3,5 μ και διέρχεται μέσα από οικιστικές περιοχές με εκατέρωθεν δόμηση , οι δε κλίσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το 10- 11%.Το αυτό περίπου πλάτος έχει και ο χωματόδρομος.
 4. Είναι αξιοπερίεργη η αναφορά της ΜΠΕ ότι για την εξυπηρέτηση του έργου θα πρέπει το χωμάτινο τμήμα της πρόσβασης να έχει πλάτος 6 μ (3μ ανά λωρίδα κατεύθυνσης), ενώ αποκρύπτεται ότι το αρχικό τμήμα της προτεινόμενης οδικής σύνδεσης μέσω του ορεινού οδικού δικτύου προς Γαύριο-Άνω Άγιο Πέτρο-Γίδες (περίπου 7 χλμ) έχει μέσο πλάτος 3,5 μ . Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ΜΠΕ, απαιτείται πλάτος 6μ στο χωμάτινο τμήμα της οδικής πρόσβασης που εξυπηρετεί μόνο το έργο, ενώ κατά σχήμα οξύμωρο, το αρχικό τμήμα της οδικής πρόσβασης έχει μέσο πλάτος 3,5μ, με μη δυνατότητα βελτίωσης, και θα πρέπει να εξυπηρετεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα, εκτός από το έργο και τους πυκνοκατοικημένους οικισμούς Άνω Άγιο Πέτρο, Γίδες, Βιτάλι, τους τουριστικούς προορισμούς των παραλιών Βιταλίου και Γιδών, καθώς και τον ιστορικό Πύργο του Αγίου Πέτρου) !!!
 5. Δεν αξιολογείται ρεαλιστικά και αντικειμενικά στην ΜΠΕ η όχληση από τη κίνηση των οχημάτων και η επιβάρυνση και του υπόλοιπου οδικού δικτύου στην διαδρομή του κεντρικού οδικού άξονα του νησιού Χώρα- Μπατσί- Κυπρί- Κάτω Άγιος Πέτρος- Γαύριο (διέλευση εντός οικισμών, πυκνοκατοικημένοι οικισμοί, τουριστικοί προορισμοί, χώροι θαλάσσιας αναψυχής, λιμάνι) .
 6. Σύμφωνα με μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιούλιος 2015, στο τελευταίο τμήμα της οδικής πρόσβασης που απαιτείται η νέα διάνοιξη περίπου 330μ, το έδαφος και υπέδαφος είναι ανομοιόμορφο με ασταθή πρανή. Επίσης, πρόσθετο πρόβλημα είναι και η ανάγκη προσπέλασης μεγάλου ρέματος (ακριβώς πριν από το γήπεδο), το οποίο παρουσιάζει απότομα πρανή και μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις. Επιπλέον, κατά μήκος του υφιστάμενου χωματόδρομου που προηγείται της νέας διάνοιξης υπάρχουν τμήματα μεγάλης μορφολογικής κλίσης, αστοχίες πρανών και σημεία μικρών εκροών ροών και αυξημένης υγρασίας, στοιχεία που αφορούν πρόσθετα έργα υποστήριξης.
 7. Δεν γίνεται ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους οδοποιίας (συνεκτιμώντας τα τεχνικά έργα, το κόστος απαλλοτριώσεων και την υψηλή αξία γης), και ως εκ τούτου υποκρύπτεται τεχνηέντως η υπέρμετρη και απαγορευτική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου.

Από τα παραπάνω, αφενός μεν προκύπτουν ότι η θέση Πλούσκα, ΔΕΝ διαθέτει υφιστάμενη κατάλληλη οδική σύνδεση στο σύνολό της, ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης των χαρακτηριστικών της σε όλο το μήκος της όπως απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο, ΔΕΝ υπάρχει εφικτή και αποδεκτή εναλλακτική πρόσβαση, και αφετέρου ότι η γνωμοδότηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων πάσχει, ΕΠΕΙΔΗ:

 1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων αναφέρεται επιλεκτικά μόνο στην οδική πρόσβαση της θέσης Πλούσκα, και όχι και στις τέσσερεις πρώτες σε κατάταξη σύμφωνα με την ΜΠΕ εναλλακτικές θέσεις , όπως ζητείται από την αδειοδοτούσα αρχή με το σχετ 2.
 2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων δεν ιεραρχεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τις τέσσερεις πρώτες σε κατάταξη σύμφωνα με την ΜΠΕ εναλλακτικές θέσεις, όπως ζητείται από την αδειοδοτούσα αρχή με το σχετ 2.
 3. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων φάσκει και αντιφάσκει γιατί ενώ αναφέρει ότι τα περί υδατορεμάτων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, εν τούτοις στην παρ 2 του σχετ 1 υποδεικνύει και κατονομάζει εντελώς αναρμοδίως άλλη υπηρεσία, υπαγόμενη σε άλλη διοικητική δομή.

Επιπλέον, εσφαλμένα ή/και για δημιουργία εντυπώσεων ,αλλά σίγουρα ως μη όφειλε, ονομάζει την υπηρεσία αυτή μόνη αρμόδια εκ του νόμου, ενώ τούτο δεν ισχύει από το συνολικό νομικό πλαίσιο για το εν λόγω θέμα. Συνεπώς, με την αναφορά της περί των υδατορεμάτων δημιουργεί πλάνη περί των πραγματικών δεδομένων.

 1. Δεν τεκμαίρεται ο χαρακτηρισμός της χωμάτινης οδού ως αγροτική οδός κατά τα αναφερόμενα σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσας αναφοράς.
 2. Το πρώτο τμήμα της χωμάτινης οδού πρόσβασης στη θέση Πλούσκα σύμφωνα με την ΜΠΕ, δεν χρειάζεται βελτίωση των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του, ως εκ τούτου βάσει των διατάξεων του Π.Δ/γματος της ΖΟΕ Άνδρου (αρ 4 παρ 20Α), δεν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωσή του.
 3. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο της ΜΠΕ η απαιτούμενη από τις διατάξεις του Π.Δ/γματος ΖΟΕ Άνδρου θεωρημένη ειδική μελέτη βελτίωσης των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του δεύτερου τμήματος της χωμάτινης οδού πρόσβασης στη θέση Πλούσκα.
 4. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων αυθαίρετα και μονομερώς ενοποιεί τα δύο προαναφερόμενα τμήματα της χωμάτινης οδού. Στην ΜΠΕ τα δύο αυτά τμήματα του χωμάτινου δρόμου αναφέρονται σαν διακριτά τμήματα. Επίσης αυθαίρετα και μονομερώς εκλαμβάνει ορισμένα σχέδια του φακέλου της ΜΠΕ ως ειδική μελέτη βελτίωσης οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών γεγονός που επιτείνεται από το ότι εκλαμβάνονται από την εν λόγω υπηρεσία ως μελέτη στο σύνολο της χωμάτινης οδού.
 5. Δεν υπάρχει αναφορά στη γνωμοδότηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων για την νέα χάραξη των 330μ περίπου, για τα ιδιαίτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής της νέας οδοποιίας, (κατά τα αναφερόμενα σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσας αναφοράς), καθώς και για την παντελή έλλειψη των περί αυτών στοιχείων της ΜΠΕ.
 6. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων τεμαχίζει την οδική πρόσβαση σε ένα έργο μεγάλης εκ της φύσεώς του κλίμακας, σε τρία τμήματα. Περιορίζει τη γνωμοδότησή της μόνο στο τμήμα της χωμάτινης οδού (χωρίς ή/και με βελτιώσεις), παραβλέπει την ακαταλληλότητα του ασφαλτοστρωμένου δρόμου της διαδρομής που προηγείται του χωματόδρομου (Γαύριο-Άνω Άγιος Πέτρος-Γίδες) αναφέροντας ακροθιγώς απαιτούμενες βελτιώσεις αλλά μεταγενέστερα !!! αναφέροντας καταφανώς λανθασμένο μέσο πλάτος 4,5μ, και λησμονεί το τμήμα της νέας διάνοιξης.

Επίσης λησμονεί ότι όλα αυτά θα έπρεπε να βαθμολογηθούν στα σχετικά κριτήρια που καθορίζουν την βαθμολογική κατάταξη των εναλλακτικών θέσεων. Επισημαίνουμε ότι βάσει των στοιχείων του φακέλου της ΜΠΕ, η διαφορά μεταξύ των 8 εναλλακτικών θέσεων είναι από 0,01 έως 0,15 !!! ως εκ τούτου ανατρέπεται άμεσα η ιεράρχηση των θέσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν σοβαρή παράλειψη του σχετ 1 εγγράφου, δεδομένου ότι η υπογράφουσα την εν λόγω γνωμοδότηση κ Συμεοπούλου προΐσταται και της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της ΠΝΑι, υπηρεσίας σχετικής με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων. Επιπλέον η κ.Συμεοπούλου έκανε θετική εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑι για το έργο, προσπερνώντας εντέχνως την ολοφάνερη ακαταλληλότητα της οδικής πρόσβασης στη θέση Πλούσκα !!! θέση ακατάλληλη για ΧΥΤΥ και ΜΕΑ και για πολλούς άλλους λόγους, εκτός της οδοποιίας πρόσβασης.

 1. Στο γνωμοδοτούμε θετικά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, εμπεριέχεται προφανής αβεβαιότητα – δίλλημα – αντίφαση σε σχέση με τα αναφερόμενα στη σχετ 1 γνωμοδότηση, και συγκεκριμένα με τις αναφορές ότι θα πρέπει να εξεταστεί σε μελλοντική φάση, (ποιά είναι αυτή η φάση μετά από 5 χρόνια εκπόνησης της ΜΠΕ;), ότι ενδεχομένως θα ήταν δυνατές τοπικές διαπλατύνσεις (και εάν δεν είναι δυνατόν 😉 ,καθώς και το μεταγενέστερα (γιατί όχι τώρα;).
 2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων δεν έχει λάβει υπόψη της και δεν έχει αξιολογήσει ορθώς τα περί όχλησης από την κίνηση οχημάτων από και προς τον ΧΥΤΥ, διότι η αιχμή του απορριμματικού φορτίου συμπίπτει με την αιχμή του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής και ότι η εν λόγω περιοχή δέχεται την μεγαλύτερη πίεση (πυκνοκατοικημένοι οικισμοί, τουριστικοί προορισμοί, χώροι θαλάσσιας αναψυχής, λιμάνι)

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

 1. Την διενέργεια με μέριμνα των κκ Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη νέας αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στο σύνολο της οδικής πρόσβασης στη θέση Πλούσκα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποτυπωθούν σε νέα γνωμοδότηση τα πραγματικά υφιστάμενα και ισχύοντα στοιχεία.
 2. Την συμπλήρωση της γνωμοδότησης με το σύνολο των ζητούμενων στοιχείων από την Δ/νση ΠΕΧΩΣ της ΑΔΑι.
 3. Την συμπλήρωση της γνωμοδότησης για το σύνολο της οδικής πρόσβασης, διότι δεν νοείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου, χωρίς εκ των προτέρων κατάλληλη και εφικτή οδική πρόσβαση.
 4. Να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως , ούτως ώστε να ορίσουμε και να παραστούμε στην αυτοψία με Τεχνικό Σύμβουλο.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας ως φυσικά πρόσωπα και ως δημοτικοί σύμβουλοι

Οι αναφέροντες  και αιτούντες

Μαρία Μαμάη

Άννα Βολίκα

Ανδρέας Βόσσος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.