Photo: Βαγγέλης Λουκίσας

Οι σοβάδες που έπεσαν, έφεραν στην δημοσιότητα την πραγματικότητα, γύρω από το πάλαι ποτέ σπίτι της οικογένειας Μαρή, που χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν ως Επαρχείο και το τελευταίο διάστημα ως Επισκοπείο αλλά όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση του Δήμου Άνδρου και ως Επαρχείο μαζί.

Η Ανακοίνωση

«Η αλήθεια για το δημοτικό κτίριο που φιλοξενεί το Επισκοπείο Άνδρου έχει ως εξής:

Το δημοτικό κτίριο, που βρίσκεται στην αγορά της Χώρας και φιλοξενεί επί σειρά ετών το Επισκοπείο Άνδρου, αγοράστηκε από τον Δήμο Άνδρου το έτος 1986 με το 3478/16-02-1986 συμβόλαιο. Η αγορά έγινε με επιχορήγηση του Δήμου από την τότε Νομαρχία Κυκλάδων, υπό τη ρητή προϋπόθεση της παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου στη Νομαρχία Κυκλάδων για 30 έτη, ώστε να στεγαστεί το Επαρχείο Άνδρου.

Στις σχετικές αποφάσεις του τότε δημοτικού συμβουλίου Άνδρου, που έχουν επισυναφθεί στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο αναφέρεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της 30ετούς παραχώρησης, όλες οι επισκευές και οι διαρρυθμίσεις του κτιρίου βαρύνουν το Νομαρχιακό Ταμείο, έτσι ώστε το κτίριο να παραδοθεί στη λήξη της σύμβασης, σε άρτια κατάσταση. Η εν λόγω παραχώρηση έληξε την 15-02-2016, χωρίς, όμως, να έχουν γίνει οι απαραίτητες επισκευές για τη συντήρηση του κτιρίου.

Παράλληλα, γίνονταν διαβουλεύσεις με την Περιφέρεια και την Ιερά Μητρόπολη για συνέχιση της παραχώρησης-χρήσης του κτιρίου από την Ιερά Μητρόπολη. Προς τούτο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προκειμένου να προβεί η ίδια στην παραχώρηση προς την Ιερά Μητρόπολη, με το από 31-10-2016 έγγραφο ζήτησε ξανά την παραχώρηση-ενοικίαση του κτιρίου, με τον ρητό όρο ότι θα έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης αυτού σε τρίτον και πρότεινε ως ενοίκιο συνολικά, για δέκα (10) χρόνια, το ποσό των 100.000 ευρώ (που θα καταμεριζόταν ανά μήνα), το οποίο δεν θα κατέβαλλε στον Δήμο, αλλά θα το δαπανούσε σε επισκευές του κτιρίου.

Πράγματι, ο Δήμος Άνδρου έλαβε την υπ’ αριθμ. 252/2016 (21-12-2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος του Επάρχου κ. Λοτσάρη, η οποία, όμως, δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, διότι δεν κρίθηκε νόμιμος ο όρος της δυνατότητας υπεκμίσθωσης που είχε ζητηθεί από την Περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό, έγινε νέο Δημοτικό Συμβούλιο και με την υπ’ αριθμ. 90/2017 (24-05-2017) απόφασή του τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση και απαλείφθηκε ο όρος της υπεκμίσθωσης. Η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη και εστάλη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όμως, η Περιφέρεια μέσω του Επαρχείου, μετά από αρκετό διάστημα ζήτησε την εκ νέου τροποποίηση των όρων της ενοικίασης. Συγκεκριμένα, ζήτησε η 10ετής ενοικίαση με συνολικό μίσθωμα 100.000 ευρώ, δηλαδή 840 ευρώ περίπου, τον μήνα, να γίνει 20ετής με το ίδιο συνολικό ποσό, δηλαδή 420 ευρώ περίπου, τον μήνα.

Και πάλι ο Δήμος Άνδρου με την υπ’ αριθμ. 146/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε εκ νέου στις 30-08-2018, τροποποίησε ξανά την απόφαση και επιμήκυνε τον χρόνο εκμίσθωσης από 10 σε 20 χρόνια, όπως είχε υποδείξει η Περιφέρεια και το Επαρχείο.

Η απόφαση αυτή  του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε στο Επαρχείο και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει σταλεί στον Δήμο Άνδρου έγγραφη απάντηση. Την ίδια ώρα, το Επαρχείο χρησιμοποιεί το κτίριο, αφού στον δεύτερο όροφο αυτού βρίσκονται έγγραφα, αρχεία, κ.λπ., των Τεχνικών Υπηρεσιών του, ενώ στον πρώτο όροφο εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο το Επισκοπείο Άνδρου μετά από παραχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων).

Ειδικότερα, το έτος 2005 το Επαρχείο Άνδρου, που χρησιμοποιούσε το κτίριο, παραχώρησε τη χρήση του 1ου ορόφου στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου για τη στέγαση του Επισκοπείου Άνδρου, όπως αναφέρεται και στο από 25-02-2019 Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητρόπολης. Στο ίδιο Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι το 2008 η Ιερά Μητρόπολη είχε ειδοποιήσει εγγράφως το Επαρχείο Άνδρου για την επικινδυνότητα του κτιρίου «…και ζητούσε την τήρηση της δοθείσης υποσχέσεως να αναλάβει το Επαρχείο την επισκευή του, πράγμα το οποίο ουδέποτε συνέβη…».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, και χωρίς ο Δήμος να αποποιείται των όποιων ευθυνών του, το αίτημα αυτό, περί επισκευής, της Ιεράς Μητρόπολης όπως, ήδη, αναφέρθηκε, ήταν ρητή και συμφωνημένη υποχρέωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων), στο πλαίσιο της 30ετούς παραχώρησης.

Από το ανωτέρω ιστορικό της υπόθεσης, που στηρίζεται σε δημόσια έγγραφα, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Από την 16-02-1986 έως την 15-02-2016 που έληξε η 30ετής παραχώρηση, τόσο η χρήση του κτιρίου, όσο και η ευθύνη της επισκευής και συντήρησής του ανήκε αποκλειστικά στην τότε Νομαρχία Κυκλάδων και μετέπειτα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ουσιαστικά δεν έγινε χρήση του κτιρίου από  τον Δήμο Άνδρου, αφού ο Δήμος ήταν σύμφωνος να συνεχιστεί η χρήση του κτιρίου από το Επισκοπείο Άνδρου, σε συνέχεια της παραχώρησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

3. Η υποχρέωση επισκευής και συντήρησης από τις 16 Φεβρουαρίου 1986 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016 ανήκε στο Επαρχείο Άνδρου. Το κτίριο έπρεπε να είχε παραδοθεί στην ως άνω ημερομηνία, βάσει του συμβολαίου, πλήρως επισκευασμένο και σε άρτια κατάσταση, και όχι στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Μετά την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αύγουστο του 2018, ο Δήμος Άνδρου δεν έλαβε καμία έγγραφη απάντηση. Προς τούτο, και ύστερα από την επιστολή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεου Β, επικοινωνήσαμε στις 18 Φεβρουαρίου 2019, προφορικά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το θέμα της επισκευής του κτιρίου. Στην επικοινωνία αυτή, μάς προτάθηκε ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης, μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άνδρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ακυρώνοντας, έτσι, για άλλη μια φορά, όλες τις προηγούμενες ενέργειες, που είχαν υποδειχθεί στον Δήμο Άνδρου. Πλέον, ο Δήμος Άνδρου βρίσκεται σε αναμονή της έγγραφης απάντησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης».

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Το συμπέρασμα είναι ότι περιφέρεια Δήμος νομαρχία επαρχείο μητρόπολη και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν γίνει και να δημιουργούν γραφειοκρατία και για να μην γίνεται κανένα ουσιαστικό έργο όπως δεν έγινε και με το γεφύρι στην Κρήτη και είχαμε τέσσερις πνιγμένους…Ελπίζω να μη γίνει το ίδιο στη χώρα της Άνδρου και έχουμε θύματα…Όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας τις εκλογές που έρχονται….

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.